КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

від 15 вересня 2010 р. N 840
Київ

Про виплату працівникам державних і комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що працівникам державних і комунальних клубних закладів, зазначеним у переліку посад, що додається, виплачується:

допомога для оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставки заробітної плати);

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань за рішенням керівника державного або комунального клубного закладу у розмірі до одного посадового окладу (ставки заробітної плати) на рік.

Керівнику державного і комунального клубного закладу матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань надається за погодженням з органом, у віданні якого перебуває відповідний клубний заклад.

2. Виплата допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань здійснюється у межах фонду оплати праці працівників державних і комунальних клубних закладів, затвердженого на відповідний рік.

Прем'єр-міністр України
М.АЗАРОВ
Інд. 26

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 15 вересня 2010 р. N 840

ПЕРЕЛІК

посад працівників державних і комунальних клубних закладів, яким виплачується допомога для оздоровлення та матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань

Директор (завідувач) клубного закладу, завідувач філіалу, їх заступники

Начальник (завідувач) відділу (сектору) з основних видів діяльності, їх заступники

Головні: режисер, балетмейстер, художник, хормейстер, диригент

Керівник художній, диригент, хормейстер, балетмейстер, режисер, режисер-постановник

Керівники: студії, творчого колективу (за видами мистецтва і народної творчості), музичної частини дискотеки, гуртка, самодіяльного об'єднання, клубу за інтересами

Методист, акомпаніатор, концертмейстер, організатор культурно-дозвільної діяльності всіх категорій