ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА

Л И С Т

13.09.2010 N 11572

Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва спільно з Головним управлінням державної служби України розглянув лист Представництва Держкомпідприємництва в Вінницькій області від 25.05.2010 N 5302/05-340 і повідомляє наступне.

Висловлюємо подяку щодо пропозицій для врегулювання проблемних питань на законодавчому рівні. Зазначені пропозиції опрацьовано фахівцями Держкомпідприємництва і будуть враховані при підготовці нормативно-правових актів.

Разом з тим, надаємо роз'яснення з наступних питань.

Щодо розпорядчого документа, яким встановлюються обов'язки та права державного адміністратора.

Статтями 10 та 113723-12¦st11 Закону України "Про державну службу"3723-12, а також статтями 82493-14¦st8 і 92493-14¦st9 Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування"2493-14 закріплені основні права і обов'язки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Конкретні ж обов'язки та права державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображаються у посадових положеннях та інструкціях, що затверджуються керівниками відповідних державних органів у межах закону та їх компетенції.

Статтею 5 Закону України "Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності"2806-15 (далі - Закон про дозвільну систему) визначено, що державний адміністратор - посадова особа міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення (їх виконавчих органів), районних та районних у містах Києві і Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації, яка організовує видачу суб'єктам господарювання документів дозвільного характеру та забезпечує взаємодію місцевих дозвільних органів.

Вказаною статтею закріплені також основні права та обов'язки державних адміністраторів та передбачена норма щодо затвердження спеціально уповноваженим органом Типового положення про державного адміністратора.

Таким чином, основні права та обов'язки державних адміністраторів закріплені вказаними вище законодавчими актами, а конкретні мають бути визначені на основі типових кваліфікаційних характеристик і відображатися у посадових положеннях та інструкціях, зокрема, у положенні про державного адміністратора, розробленого на основі зазначеного вище Типового положення.

Щодо можливості виконання обов'язків державних адміністраторів.

У відповідності до вимог Закону про дозвільну систему в райдержадміністраціях та міськвиконкомах було запроваджено посаду адміністратора або на відповідних працівників було покладено виконання його обов'язків.

Змінами до Закону про дозвільну систему, внесеними Законом від 11.02.2010 N 18691869-17, адміністратору було надано статус "державного адміністратора".

Зазначені зміни потребують внесення змін до відповідних актів Кабінету Міністрів України, якими визначаються рівень оплати праці та категорії посад. Необхідні зміни до законодавства підготовлені Держкомпідприємництвом та після погодження із заінтересованими центральними органами виконавчої влади будуть подані на розгляд до Кабінету Міністрів України.

Таким чином, до запровадження окремої посади державного адміністратора за умови відповідності вимогам статті 5 Закону про дозвільну систему2806-15 (із змінами та доповненнями) його обов'язки можуть виконувати посадові особи органів влади, на яких раніше були покладені обов'язки адміністраторів.

Щодо погодження кандидатур на призначення та звільнення з посад державного адміністратора.

Відповідно до частини першої статті 5 Закону про дозвільну систему2806-15 державний адміністратор призначається на посаду та звільнюється з посади міськими головами, головою районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, Севастопольської міської державної адміністрації за погодженням з уповноваженим органом.

Відповідний порядок погодження кандидатур на призначення та звільнення з посади державного адміністратора затверджений наказом Держкомпідприємництва від 08.09.2010 N 286 та переданий на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Цим Порядком, зокрема, передбачена співбесіда з кандидатами на посаду державного адміністратора, яка проводиться представниками територіального органу Держкомпідприємництва, після чого відповідні документи подаються до Держкомпідприємництва для прийняття рішення про погодження або відмову у погодженні на призначення на посаду державного адміністратора.

Заступник Голови
Г.М.Яцишина