ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ РЕГУЛЯТОРНОЇ

ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


Л И С Т


N 1-311/2337 від 25.04.2002Щодо внесення змін до типової форми трудового договору


Державним комітетом України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянуто звернення <...> щодо необхідності переоформлення трудових договорів відповідно до наказу Міністерства праці та соціальної політики України від 08.06.2001 р. N 260 "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою".

За результатами опрацювання повідомляємо, що своїм листом від 09.10.2001 р. N 06/2-4/133 Міністерство праці та соціальної політики України роз'яснило, що форма трудового договору між робітником та фізичною особою, затверджена наказом Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою"z0554-01, є зразком, тому сторони, що укладають трудові договори, можуть вносити в зазначену форму зміни та доповнення за умови, що зазначені зміни та доповнення не будуть погіршувати умови робітників порівняно з законодавством України.

Відповідно до статті 21 Кодексу законів про працю України трудовим договором є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Таким чином, у разі включення до трудового договору всіх істотних умов, передбачених статтею 21 Кодексу законів про працю України, сторони мають право самостійно вирішувати питання щодо безпосереднього змісту договору, а отже, вимоги щодо обов'язкового переоформлення трудових договорів є безпідставними та законодавче не обгрунтовані. У той же час у разі якщо сторони трудового договору дійдуть до згоди змінити умови цих договорів або ж взяти за взірець зразок договору, затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України "Про затвердження Форми трудового договору між працівником і фізичною особою та Порядку реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою"z0554-01, вони можуть внести відповідні зміни до вже укладених трудових договорів, якими передбачити зміну окремих положень або викладення договору в новій редакції.


 Голова                          О.Кужель

"Податки та бухгалтерський облік", N 38, 13.05.2002 р.