ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ

РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА


Л И С Т


27.02.2003 N 1-221/1113

Щодо гарантованого мінімуму добових витрат у відрядженнях за кордон


Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва розглянув <...> лист щодо гарантованого мінімуму добових витрат у відрядженнях за кордон та повідомляє таке.


Відповідно до статті 121 Кодексу законів про працю України працівникам, що направляються у відрядження, виплачуються добові за час перебування у відрядженні в порядку і розмірах, встановлених законодавством. При цьому стаття 12 Закону України від 24.03.95 р. N 108/95-ВР108/95-ВР "Про оплату праці" визначає, що гарантії та компенсації працівникам у випадку здійснення службових відряджень, передбачені Кодексом законів про працю України та іншими актами законодавства, є мінімальними державними гарантіями.


Відповідно до підпункту 5.4.8 пункту 5.4 статті 5 Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств", у редакції Закону від 22.05.97 р. N 283/97-ВР283/97-ВР, власник або уповноважена ним особа може встановлювати додаткові обмеження щодо сум і цілей використання коштів, наданих на відрядження.


Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2002 р. N 977 внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.99 р. N 663663-99-п "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (далі - постанова N 663). Новий пункт 11-1 постанови N 663 передбачає, що розмір добових витрат, виплачуваних працівникам, направленим у відрядження небюджетними підприємствами, установами й організаціями, не може бути нижче норми добових витрат, установлених у додатку до постанови N 663 для підприємств, установ, організацій, що повністю або частково фінансуються з бюджету. Таким чином, гарантований мінімум розміру добових визначається відносно не до граничних норм добових, а до норм добових для державних службовців і працівників, установ, організацій, що повністю або частково фінансуються з бюджету.


Таким чином, керівники підприємств, що не фінансуються за рахунок бюджетних коштів, мають право знижувати розмір добових із 280 грн. до рівня, що зазначений у додатку до постанови N 663 для конкретної країни.


 Голова                          О.Кужель

"Податки та бухгалтерський облік",

N 28, 7 квітня 2003 р.