ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

11.11.2010 N 09/3-6/301

Щодо включення працівників, прийнятих для виконання оплачуваних громадських робіт, до облікової кількості штатних працівників підприємства

Департамент статистики праці Держкомстату на Ваш запит щодо необхідності відображення осіб, які направлені на оплачувані громадські роботи, у формах державних статистичних спостережень роз'яснює.

Розрахунок кількості працівників здійснюється відповідно до положень Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 N 286 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за N 1442/11722, зі змінами (далі - Інструкція).

З метою надання тимчасової роботи безробітним на підприємствах утворюють спеціальні тимчасові робочі місця, які не передбачені штатним розписом. Тобто, під громадські роботи не можуть використовуватися вакантні робочі місця. Отже, не має підстав для включення осіб, які направлені Державною службою зайнятості на виконання громадських робіт, до облікової та середньооблікової кількості штатних працівників підприємства. Відповідно до пункту 4.5 Інструкції такі особи не враховуються в еквіваленті повної зайнятості.

Водночас, відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату України від 13.01.2004 N 5 та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за N 144/8713, оплата праці працівників, які не перебувають у штаті підприємства (за умови, що розрахунки проводяться підприємством безпосередньо з працівниками), зокрема безробітних за виконання громадських робіт, входить до складу фонду оплати праці усіх працівників у частині основної заробітної плати та відображається в рядку 1020 форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (місячна)vc294202-09.

Директор Департаменту
статистики праці

І.В.Сеник

"Кадровик. Трудове право і управління персоналом"

N 12, грудень 2010