ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

26.02.2010 N 17/1-25/Н-24/10/37

Щодо форми N П-2 "Особова картка працівника"

На <...> запит щодо форми первинної облікової документації N П-2 "Особова картка працівника" повідомляємо наступне.

З урахуванням пропозицій Міністерства оборони щодо вдосконалення типової форми N П-2, Державним комітетом статистики 25.12.2009 р. видано наказ N 496v0496202-09, яким внесено зміни до наказу від 05.12.2008 р. N 489v0489202-08 (далі - наказ N 489). Відповідно до зазначених змін відомості про типову форму N П-2 виключено з наказу N 489.

Натомість, спільним наказом Держкомстату та Міноборони від 25.12.2009 р. N 495/656 (далі - спільний наказ N 495/656) було затверджено типову форму первинної облікової документації зі статистики праці N П-2 "Особова картка працівника", яку введено в дію з 1 січня 2010 року.

Основні зміни полягають у доповненні типової форми N П-2 розділом II "Відомості про військовий облік", що передбачає інформацію, яка обліковувалась раніше відповідно до наказу Міністерства статистики України від 27 жовтня 1995 р. N 277v0277202-95 (в частині типової форми N П-2 "Особова картка").

Слід зауважити, що спільним наказом N 495/656 розмежовано функції щодо питань, які пов'язані з веденням типової форми. Зокрема, відповідно до пункту 4 цього наказу, загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників і військовозобов'язаних згідно з типовою формою N П-2 та контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності, покладено на Генеральний штаб Збройних Сил України.

На працівників, прийнятих на роботу з 1 січня 2010 року, мають вестися особові картки за формою, затвердженою спільним наказом N 495/656. Переписувати у 2010 році картки, заведені на працівників, прийнятих у 2009 році або у минулі роки, немає потреби.

Звертаємо Вашу увагу, що картки, заведені за формою, затвердженою попередніми наказами, необхідно актуалізувати, тобто додати до них інформацію, що міститься у типовій формі N П-2, затвердженій спільним наказом N 495/656, але відсутня у раніше чинній формі (код професії за Класифікатором професійvb375609-05, vc375609-05, місце фактичного проживання працівника, місце державної реєстрації тощо). Відповідні відомості можна зазначити на особовій картці від руки.

Директор департаменту
І.Сеник