ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

25.12.2009 N 496

Про внесення змін до наказу Держкомстату від 05.12.2008 N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці"

Відповідно до статей 4, 142614-12¦st14, 182614-12¦st18 Закону України "Про державну статистику"2614-12, для подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень підприємств, установ, організацій щодо обліку особового складу та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства НАКАЗУЮ:

1. Унести зміни до наказу Держкомстату під 05.12.2008 N 489 "Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці", виключивши підпункт 1.2 пункту 1. У зв'язку з цим підпункти 1.3-1.7 уважати відповідно підпунктами 1.2-1.6.

2. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2010 року.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н.С.

Голова
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Міністра праці
та соціальної політики
України
О.Г.ОсауленкоВ.М.Онищук