МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Л И С Т

24.03.2010 N 2609-0-33-10-34

<...>

Щодо чинності Інструкції про порядок виплати винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції від 15 січня 1974 року

Міністерство юстиції розглянуло запит щодо чинності Інструкції про порядок виплати винагороди за відкриття, винаходи і раціоналізаторські пропозиції, затвердженої Головою Державного комітету Ради Міністрів СРСР у справах винаходів і відкриттів 15 січня 1974 року, і повідомляє.

Відповідно до Постанови Верховної Ради України від 12 вересня 1991 року N 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства Союзу РСР" до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, які не врегульовані законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції254к/96-ВР і законам України.

Одночасно повідомляємо, що питання виплати винагороди за використання винаходу (у тому числі корисної моделі, сортів рослин, промислових зразків) регулюється, зокрема:

- статтями 9, 303687-12¦st30 Закону України від 15 грудня 1993 року N 36873687-12 "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі";

- статтями 17, 433116-12¦st43 Закону України від 21 квітня 1993 року N 31163116-12 "Про охорону прав на сорти рослин";

- статтями 8, 233688-12¦st23 Закону України від 15 грудня 1993 року N 36883688-12 "Про охорону прав на промислові зразки";

- розділом IX Тимчасового положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні, затвердженого Указом Президента України від 18 вересня 1992 року N 479 "Про Тимчасове положення про правову охорону об'єктів промислової власності та раціоналізаторських пропозицій в Україні" (із змінами і доповненнями);

- постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 1994 року N 473 "Про порядок виплати винагороди авторам винаходів і промислових зразків, що охороняються чинними на території України свідоцтвами СРСР".

Заступник Міністра
В.Богатир