МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

09.07.2010 N 156/06/186-10

Редакції видання

"БАЛАНС-БЮДЖЕТ"

Щодо роботи за сумісництвом працівників державних установ і організацій

<...>

Відповідно до статті 25 Кодексу законів про працю України322-08 при укладенні трудового договору забороняється вимагати від осіб, які поступають на роботу, документи, подання яких не передбачене законодавством.

<...>

Начальник Юридичного
управління

І.Тубелець

* * *

РЕДАКЦІЯ ВИДАННЯ "БАЛАНС-БЮДЖЕТ"

Л И С Т

Міністерству праці

та соціальної політики

України

Редакція видання "БАЛАНС БЮДЖЕТ" звертається із проханням надати роз'яснення щодо прийняття на роботу за сумісництвом працівників бюджетних установ.

Суть питання

1. У бюджетній організації оформлено на роботу за сумісництвом працівника іншої бюджетної установи, який за основним місцем роботи обіймає посаду керівника відділу. Чинним законодавством не передбачено вимог щодо надання сумісником (у випадку зовнішнього сумісництва) інформації з основного місця роботи про обійману посаду або надання трудової книжки для того, щоб роботодавець за місцем сумісництва зміг скористатися нормою п. 4 постанови КМУ від 03.04.93 р. N 245 (далі - Постанова КМУ N 245), згідно з якою заборонено працювати за сумісництвом керівникам державних підприємств, установ і організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їх заступникам (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності).

Чи будуть на ваш погляд достатніми такі дії бюджетної установи, щоб уникнути порушень у цій ситуації, а саме ввести обов'язкову умову при прийнятті на роботу за сумісництвом:

а) пред'явлення трудової книжки або довідки з місця основної роботи працівника;

б) у випадку, коли працівник надає відомості, що він не оформлений за основним місцем роботи, вимагати надання цим працівником письмової розписки про цей факт.