МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

10.06.2010 N 134

Про затвердження Типових штатних нормативів чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Типові штатні нормативи чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг), що додаються.

2. Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та соціального захисту населення обласних, Головному управлінню соціального захисту населення Київської та Управлінню праці та соціального захисту населення Севастопольської міських державних адміністрацій довести цей наказ до відома управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) з метою застосування в роботі.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра С.Бичкова.

Міністр
В.Надрага

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства праці

та соціальної політики

України

10.06.2010 N 134

ТИПОВІ ШТАТНІ НОРМАТИВИ

чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальний центр)

1. Апарат територіального центру

Найменування посади (професії)
Кількість штатних одиниць
залежно від кількості
працюючих у територіальному
центрі та осіб, які
обслуговуються підрозділами
територіального центру
до 500 осіб
501 особа і більше
Директор територіального центру
1
1
Заступник директора
-
1
Головний бухгалтер
1
1
Бухгалтер
-
1
Касир
0,5
1
Економіст
1
1
Юрисконсульт
1
1
Завідувач господарства
0,5
1
інженер з охорони праці
0,5
1
Оператор комп'ютерного набору
1
1
Інспектор з кадрів
0,5
1
Робітник з комплексного
обслуговування й ремонту будинків
1
1
Прибиральник службових приміщень
0,23 шт. одиниці на 100 кв.м
площі у разі одноразового
щоденного прибирання, але не
менше 0,5 шт. одиниці
Водій автотранспортних засобів
1 шт. одиниця на кожний
автомобіль
Сторож
Кількість штатних одиниць
визначається залежно від
кількості об'єктів, що
підлягають охороні, відповідно
до вимог щодо режиму і умов
охорони. На один цілодобовий
пост охорони встановлюється не
більше 4,5 шт. одиниці
Сестра медична*
1 штатна одиниця

--------------

* Вводиться у разі, якщо в структурі територіального центру відсутні відділення соціально-побутової адаптації та відділення соціально-медичних послуг.

2. Відділення соціальної допомоги вдома територіального центру

Найменування
посади (професії)
Кількість штатних одиниць залежно від
кількості осіб, які обслуговуються відділенням
соціальної допомоги вдома
до 160 осіб
від 161 до 320
осіб
321 особа і
більше
Завідувач
відділення
соціальної
допомоги вдома
1
1
1
Заступник
завідувача
-
1
1
Соціальний
працівник
1
1
1 шт. одиниця і
додатково 0,5
шт. одиниці на
кожні наступні
80 осіб
Соціальні
робітники
1 шт. одиниця для обслуговування 6 осіб у
сільській (приміській) місцевості, інших
місцевостях, що не мають транспортного
сполучення, приватному або державному секторі
без комунальних зручностей і
10 осіб у містах з комунальними зручностями.
1 шт. одиниця для обслуговування 2
непрацездатних громадян з V групою рухової
активності
Водій
автотранспортних
засобів (із
розрахунку 1 шт.
одиниця на 1
машину, 1 машина
на 160 осіб, які
обслуговуються)
1
1 - 2
2 шт. одиниці та
додатково 1 шт.
одиниця на
кожні наступні
160 осіб
Прибиральник
службових
приміщень (в
окремо розміщених
приміщеннях)
0,23 шт. одиниці на 100 кв.м площі у разі
одноразового щоденного прибирання, але не
менше 0,5 шт. одиниці

3. Відділення соціально-побутової адаптації (на 30 відвідань в день)

Найменування посади (професії)
Кількість штатних одиниць
Завідувач відділення
1
Соціальний працівник
0,5
Соціальний педагог (психолог)
1
Сестра медична
1
Інструктор з трудової адаптації
0,5
Прибиральник службових приміщень
0,23 шт. одиниці на 100 кв.м
площі у разі одноразового
щоденного прибирання, але не
менше 0,5 шт. одиниці

4. Відділення соціально-медичних послуг на 50 відвідань в день (або 25 ліжко-місць)

Найменування посади (професії)
Кількість штатних одиниць
Завідувач відділення (залежно від
переважного контингенту громадян
завідувачем відділення може бути
лікар-терапевт, лікар-невропатолог,
лікар-геріатр)
1
Сестра медична старша
1
Сестра медична з лікувальної
фізкультури
1
Сестра медична з фізіотерапії
3
Сестра медична з масажу
1
Молодша медична сестра
1
Соціальний працівник
0,5

5. Стаціонарне відділення для постійного або тимчасового проживання (на 30 ліжко-місць)

Найменування посади, професії
Кількість штатних одиниць
залежно від кількості осіб, які
обслуговуються стаціонарним
відділенням
1
2
Завідувач відділення
1
Лікар (лікар-терапевт, лікар-
невропатолог, лікар-геріатр,
лікар-психіатр залежно від
переваги виду захворювання
громадян, що обслуговуються)
0,5
Соціальний працівник
0,5
Сестра медична
1 та додатково - 0,5 посади на
15 ліжкових хворих
Сестра медична (за необхідності
організації цілодобового поста
на 30 ліжок при наявності
ліжкових хворих, підопічних,
яким надається хоспісна та
паліативна допомога)
4,75
Сестра-господиня
0,5
Молодша медична сестра з догляду
за хворими (на один цілодобовий
пост на 30 ліжок)
4,5 та додатково - одна на 8
ліжкових хворих
Сестра медична з масажу
0,5 шт. одиниці на 25 ліжок
Молодша медична сестра
(санітарка-ванниця)
1 шт. одиниця на 15 ліжок та
додатково - 0,5 шт. одиниці на
5 ліжкових хворих
Молодша медична сестра
(санітарка-прибиральниця)
1
Кухар (кухонний робітник)
2,5
Машиніст із прання та ремонту
спецодягу
0,5

6. Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги

Найменування посади (професії)
Кількість штатних одиниць залежно
від кількості осіб, які
потребують різних видів допомоги
від 500 осіб і більше
Завідувач відділення
1
Соціальний працівник
1
Соціальний робітник (комірник)
1
Перукар
1
Взуттьовик з ремонту взуття
1
Швачка
1

Примітка. Інші найменування посад (професій) та їх кількість вводяться залежно від конкретних умов обслуговування за рішенням органу, що утворив територіальний центр.

Директор Департаменту
у справах людей похилого
віку та соціальних послуг


С.Устименко