МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

27.04.2010 N 1/6-69/03-01

<...> Відповідно до статті 255 Цивільного кодексу України435-15, якщо строк встановлено для вчинення дії, вона може бути вчинена до закінчення останнього дня строку. У разі, якщо ця дія має бути вчинена в установі, то строк спливає тоді, коли у цій установі за встановленими правилами припиняються відповідні операції.

Пунктом 2 Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 р. N 70 та наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 10.02.2007 р. N 42z0117-07, зареєстрованого Міністерством юстиції України 13.02.2007 р. за N 117/13384, встановлено строк подання роботодавцем Звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів форма N 10-ПІ (річна)z0117-07 (далі - Звіт) "до та/або не пізніше 1 березня". Таким чином, роботодавець, враховуючи положення цивільного законодавства, може вчинити цю дію до закінчення 24 години цієї дати. Момент закінчення 24 години визначається за місцем вчинення дії, тобто за місцевим часом.

Одночасно повідомляємо, що статтею 4 Цивільного кодексу України435-15 передбачено, що актами цивільного законодавства є також постанови Кабінету Міністрів України. Якщо постанова Кабінету Міністрів України суперечить положенням Цивільного кодексу435-15 або іншому закону, пріоритет у застосуванні мають норми Цивільного кодексу435-15 або іншого закону.

Змінами, внесеними Законом України від 20.12.2005 р. N 2960-IV до статті 188-180731-10¦st188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення80731-10, визначено, що невиконання посадовою особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду соціального захисту інвалідів Звіту тягнуть за собою накладання штрафу від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Отже, статтею 188-1 зазначеного Кодексу80731-10 встановлено відповідальність за:

1) невиконання нормативу;

2) неподання до Фонду соціального захисту інвалідів Звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

У першому випадку штраф накладатиметься за невиконання нормативу на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю. У другому випадку - на посадову особу підприємства, зобов'язану подавати Звіт.

Вважається, що підприємство, яке подало Звіт до регіонального відділення Фонду та самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося невиконання нормативу, встановленого частиною першою статті 19875-12¦st19 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні"875-12, сплатило адміністративно-господарські санкції за невиконання 4-відсоткового нормативу працевлаштування інвалідів, вимоги статті 20875-12¦st20 вищевказаного Закону875-12 виконало.

Директор
Е.Скібінський