МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


N 10-Б-19115/9 від 09.07.2001

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло лист працівників приватної фірми "Слава" з с. Красне Івано-Франківської області щодо засвідчення записів про роботу у трудових книжках у разі зникнення печатки разом з керівником підприємства.

Відповідно до пункту 4.1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях, затвердженої наказом Мінпраці України, Мін'юсту України, Мінсоцзахисту України від 29 липня 1993 року N 58 (із змінами, внесеними наказом від 26 березня 1996 року N 29z0202-96), у разі звільнення працівника всі записи про роботу і нагороди, внесені до трудової книжки за час роботи на цьому підприємстві, засвідчуються підписом керівника підприємства або спеціально уповноваженої ним особи та печаткою підприємства або відділу кадрів.

Пунктом 2.8 вказаної Інструкції передбачено, якщо підприємство, яке зробило неправильний або неточний запис, ліквідоване, відповідний запис робиться правонаступником і засвідчується печаткою, а в разі його відсутності вищестоящою організацією, якій було підпорядковане підприємство, а при її відсутності - облархівом, держархівом м. Києва, держархівом м. Севастополя і держархівом при Раді Міністрів Автономної Республіки Крим.

Відповідно до законів України "Про оперативно-розшукову діяльність" та "Про прокуратуру"1789-12 розслідування діянь, що містять ознаки злочину, здійснюють органи внутрішніх справ, служби безпеки та прокуратури.


 Головний спеціаліст
 відділу контролю за
 додержанням законодавства
 про працю Держнаглядпраці                Н.Іллєнко

"Урядовий кур'єр", N 135, 31 липня 2001 р.