МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ НАГЛЯДУ ЗА ДОДЕРЖАННЯМ

ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ


Л И С Т


N 010-720 від 06.07.2001

Законом України "Про відпустки" встановлені такі види відпусток:

1) щорічні відпустки (основна відпустка, додаткова відпустка за роботу зі шкідливими та важкими умовами праці, додаткова відпустка за особливий характер праці, інші додаткові відпустки, передбачені законодавством);

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням);

3) творча відпустка;

4) соціальні відпустки (відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього Закону));

5) відпустки без збереження заробітної плати.

Крім вказаних видів відпусток законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Чинне законодавство не обмежує можливостей роботодавців встановлювати додаткові пільги, соціальні гарантії, в тому числі додаткові відпустки.

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету, або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Тому не буде суперечити чинному законодавству, якщо колективним договором, угодою чи конкретним трудовим договором будуть встановлені як інші види відпусток, так і додаткові відпустки більшої тривалості, ніж передбачено Законом України "Про відпустки".


 Директор Державного департаменту
 нагляду за додержанням
 законодавства про працю - Головний
 державний інспектор праці України            В.Тьоткін

"Все про бухгалтерський облік", N 67, 20 липня 2001 р.