МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


10.12.2002 N 03-3/6258-010-2

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло ваш лист <...> щодо застосування контрактної форми трудового договору та повідомляє.


Згідно з частиною третьою статті 21 КЗпП України322-08 сфера застосування контрактної форми трудового договору визначається виключно законами України.


Відповідно до типової форми контракту з працівником, яка затверджена наказом Міністерства праці України від 15.04.94 р. N 23 (зі змінами), не передбачено застосування роботодавцем такого способу забезпечення виконання трудових зобов'язань як неустойка, пеня, штраф. Але саме невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків працівником надає право відповідно до законодавства роботодавцю застосовувати до працівника адміністративні, дисциплінарні стягнення та матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству.


 Заступник Державного секретаря            М.Солдатенко

"Бухгалтер", N 1, січень, 2003 р.