МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 010-848 від 02.09.2002

Згідно із ст. 18 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР, після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

Підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку та відпустку без збереження заробітної плати по догляду за дитиною більшої тривалості. Ця відпустка може бути використана повністю або частинами також батьком дитини, бабусею, дідом чи іншими родичами, які фактично доглядають дитину, або особою, яка усиновила чи взяла під опіку дитину. За бажанням жінки або зазначених осіб, у період перебування їх у відпустці по догляду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. При цьому за ними зберігається право на одержання допомоги в період відпустки по догляду за дитиною.


 Начальник відділу
 контролю за дотриманням
 трудового законодавства               Г.Максименко

"Урядовий кур'єр",

N 175, 24 вересня 2002 р.