МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ

ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N ОК 06-К7740/4 від 03.04.2002

Згідно з пунктом 1.1. Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників (затверджена наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58), трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації усіх форм власності або у фізичної особи понад 5 днів, у тому числі осіб, які є співвласниками (власниками) підприємств, селянських (фермерських господарств), сезонних і тимчасових працівників за умови, якщо вони підлягають соціальному страхуванню.

Якщо працівникові під час роботи за місцем основної роботи не було внесено записів до трудової книжки у наступному внесення записів після звільнення чинним законодавством не передбачено.

Відповідно до пункту 1 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній (затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. N 637) за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній трудовий стаж встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами.

Додатково слід зазначити, що відповідно до пункту "а" частини третьої статті 56 Закону України "Про пенсійне забезпечення"1788-12 до стажу роботи, який дає право на трудову пенсію, зараховується також будь-яка інша робота (крім роботи, виконуваної на підставі трудового договору), на якій працівник підлягав державному соціальному страхуванню, або за умови сплати страхових внесків і робота за угодами цивільно-правового характеру, за умови сплати страхових внесків.

Згідно з пунктом 2 постанови Верховної Ради України від 17 червня 1993 р. "Про порядок введення в дію Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про пенсійне забезпечення" громадяни-підприємці визначені платниками обов'язкових страхових внесків, які зобов'язані зареєструватися в органах Пенсійного фонду України і Фонду соціального страхування України.


 Начальник юридичного
 управління                      І. Тубелець

"Урядовий кур'єр", N 92, 23.05.2002 р.