МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


N 06/2-4/42 від 11.03.2002Щодо трудових угод


На <...> запит, у межах своєї компетенції, повідомляємо.

Відповідно до чинного законодавства виконання робіт, надання послуг громадянином може здійснюватись як на підставі трудового договору, так і на інших юридичних підставах, зокрема, на підставі цивільно-правового договору.

За трудовим договором працівника приймають на роботу (посаду), яка включена до штату підприємства, для виконання певної роботи (певних функцій) за конкретною кваліфікацією, професією, посадою; працівникові гарантується заробітна плата, встановлені трудовим законодавством гарантії, пільги, компенсації: працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового розпорядку тощо.

За цивільно-правовим договором, зокрема за трудовою угодою/договором підряду, яким фактично є трудова угода, що регулюється главою 28 Цивільного кодексу України, оплачується не процес праці, а її результат. Він визначається після закінчення роботи та оформляється актами здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг), на підставі яких провадиться їх оплата та інше.

Отже, при наявності ознак, притаманних саме для трудових відносин, укладається трудовий договір, при наявності ж ознак, притаманних цивільно-правовим відносинам, слід укладати цивільно-правові договори.

У разі виникнення спору щодо правомірності укладеного договору (трудового, цивільного) зазначене питання має вирішуватися у судовому порядку за позовом особи, чиї права порушено. До того ж слід враховувати, що виконання певних робіт (послуг) за цивільно-правовими договорами може здійснюватися тільки суб'єктами господарської діяльності на підставі відповідної ліцензії (охорона державної чи іншої власності - ст.9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності"1775-14), на відміну від виконання обов'язків охоронця на підставі трудового договору.

Також повідомляємо, що нагляд за додержанням законодавства про працю здійснює, зокрема, Державний департамент нагляду за додержанням законодавства про працю. Контроль же за додержанням податкового законодавства покладено на органи державної податкової служби.


 Начальник юридичного управління            І.Тубелець

"Податки та бухгалтерський облік", N 31, 18.04.2002 р.