МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

21.11.2003 N 03-3/7356-18-15

Щодо професії "менеджер"

Міністерство праці та соціальної політики України <...> повідомляє.

1. Записи про роботу до трудової книжки з професії "маркетолог" здійснюються починаючи з 1 липня 2003 року, тобто з часу введення в дію Зміни та доповнення N 5 до Класифікатора професій ДК 003-95 (КП), яка затверджена наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 13.06.2003 р. N 105.

У зазначеній Зміні назву професії "фахівець з методів розширення ринку збуту" перейменовано на "фахівець з методів ринку збуту (маркетолог)" із збереженням коду 2419.2 КП.

Звертаємо Вашу увагу на те, що КП, введений в дію 27 липня 1995 року, в значній мірі враховував і нині враховує (щорічно до КП вносяться зміни та доповнення) вимоги Міжнародної стандартної класифікації професій (ISCO-88) та Міжнародної класифікації занять для країн Євросоюзу (ISCO-88 (COM). В міжнародних стандартах у малій групі коду 2419 "фахівці - професіонали з бізнесу, які не входять до інших начальних груп" передбачені такі професії, як "фахівець, методи стимулювання збуту", "аналітик, вивчення ринку".

2. Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 13.03.95 р. N 4639/17 Мінпраці України розробило та схвалило протокольним рішенням колегії від 01.03.96 р. N 2 Методичні рекомендації щодо розроблення Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, якими передбачено порядок розроблення та затвердження міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади галузевих випусків Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, або окремих кваліфікаційних характеристик професій працівників, за погодженням із Мінпраці України.

Крім того, заходами Програми створення та постійного оновлення національної нормативної бази з праці та професійної кваліфікації на 2004-2007 роки, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.03.2003 р. N 356, передбачено Мінекономіки України розробити протягом 2006-2007 років випуск "Оптова та спеціалізована оптова торгівля. Посередництво у торгівлі. Складування товарів" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників.

З огляду на зазначене, Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції України на даний час не подавало на погодження Мінпраці України проект кваліфікаційної характеристики професій "фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)". На нашу думку, Ваші пропозиції щодо завдань та обов'язків професії "фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)" необхідно надіслати Міністерству економіки та з питань європейської інтеграції України для розгляду та прийняття відповідного рішення.

3. Дійсно, записи про роботу у трудових книжках працівників підприємств, установ, організацій необхідно здійснювати у відповідності до Додатків А таБvb257217-95 КП. Нині у них передбачено професійні назви робіт 16 "менеджерів":

"Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів" (код КП 1411);

"Менеджер (управитель) на водному транспорті" (1443);

"Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності" (1475.4);

"Менеджер (управитель) з логістики" (1475.4);

"Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю" (1475.4);

"Менеджер (управитель) із зовнішньо-економічної діяльності" (1475.4);

"Менеджер (управитель) з реклами" (1477);

"Менеджер (управитель) з персоналу" (1477.1);

"Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії" (1439.8);

"Менеджер (управитель) з постачання" (1477.1);

"Менеджер (управитель) з туризму" (1448.1);

"Менеджер (управитель) із збуту" (1475.4);

"Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)" (1456.3);

"Менеджер (управитель) підприємств житлово-комунального господарства" (1491);

"Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв" (1456.3);

"Менеджер (управитель) у готельному господарстві" (1456.1).

У розділі "Класифікація професій" Зміни N 4 до КП (6-8 та 44-47 сторінки) назви підрозділів, класів, підкласів та груп професійних назв робіт "менеджерського" спрямування визначено відповідно до класифікації видів економічної діяльності.

Відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій", затвердженого наказом Держстандарту України від 14 травня 1998 року N 314, міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, асоціації забезпечують розгляд обгрунтованості пропозицій щодо змін до КП, які надійшли від відповідних користувачів (підприємств, організацій, установ), та подають прийняті пропозиції до Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин Мінпраці України для розроблення змін до КП.

4. Запис про роботу до трудової книжки професійної назви роботи "менеджер з продаж" не є правомірним.

Разом з тим до проекту Зміни N 6, яку напрацьовує Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Мінпраці України за пропозиціями міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, асоціацій, передбачається включити такі професійні назви робіт, як "менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами", "менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами", "менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами", які будуть використовуватись в практичній діяльності після затвердження та введення в дію зазначеної зміни відповідним наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики.

Що стосується кваліфікаційних характеристик 16 професійних назв професій "менеджерського" спрямування, то лише на дві із них ("менеджер (управитель) на водному транспорті", "менеджер (управитель) з персоналу") вони розроблені.

Заступник Міністра                   В.Тьоткін