МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

26.05.2003 N 18-349

Щодо оплати праці

(Витяг)

Управління політики оплати праці розглянуло лист щодо надання роз'яснення з питань оплати праці і в межах компетенції повідомляє.

Стосовно правильності надання та оплати учбових відпусток, то статтею 216 Кодексу законів про працю України322-08 визначена тривалість учбових відпусток у вищих навчальних закладах, навчальних закладах післядипломної освіти та аспірантури.

Додаткові відпустки у зв'язку з навчанням на період настановних занять, виконання лабораторних робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на першому, другому, третьому та наступних курсах у вищих навчальних закладах, надаються впродовж навчального року. Період з 1 січня по 31 грудня вважається календарним, а не навчальним роком.

Статтею 23 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР чітко визначено, що витрати пов'язані з оплатою відпусток, передбачених статтями 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 і 19 цього Закону, здійснюються за рахунок коштів підприємств, призначених на оплату праці або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники.

Оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету або за рахунок коштів фізичної особи, в якої працюють за трудовим договором працівники. Що стосується проведення доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника та щодо правомірності застосування норм постанови Ради Міністрів СРСР від 04.12.81 р. N 1145. <...>

Законодавчого визначення суміщення професій, розширення зони обслуговування та виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника в Україні не існує, щодо цього необхідно керуватись положеннями постанови Ради Міністрів СРСР "Про порядок і умови суміщення професій (посад)" та інструкцією Держкомпраці, Мінфіну СРСР і ВЦРПС щодо застосування постанови Ради Міністрів СРСР від 4 грудня 1981 року N 1145 "Про порядок і умови суміщення професій (посад)".

Перелічені нормативні акти продовжують діяти на території України відповідно до постанови Верховної Ради України від 12.09.91 р. N 1545-XII "Про порядок тимчасової дії на території України деяких актів законодавства Союзу РСР" якою встановлено, що до прийняття відповідних актів законодавства України на території республіки застосовуються акти законодавства Союзу РСР з питань, не врегульованих законодавством України, за умови, що вони не суперечать Конституції254к/96-ВР і законам України.

На цій підставі постанова про порядок суміщення професій (посад) та інструкціїv053-400-82 з її застосування продовжують діяти в частині тих пунктів, які містять загальні норми і принципи цієї форми роботи працівників: визначення суміщення професій (посад), розширення зони обслуговування і збільшення обсягу робіт, виконання обов'язків тимчасово відсутнього працівника, а також перелік керівних працівників підприємств, яким зазначені доплати не можуть провадитись.

Заступник начальника
управління - начальник
відділу


Л.Колеснікова-Гузевата