МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

21.10.2004 N 36-311

Щодо професійних назв робіт менеджерського спрямування

Управління з питань організації праці розглянуло лист щодо професійних назв робіт менеджерського спрямування і повідомляє.

Класифікатор професій ДК 003-95 складається із класифікаційних угруповань, додатків Аv257a217-95 і Бv257b217-95 та додатка В "Похідні посади".

Класифікаційні угруповання визначають сферу застосування професійної назви роботи тощо.

Додатки А і Бv257b217-95 відображають професійні назви робіт за професійними угрупованнями.

Відповідно до розділу "Вступна частина" зазначеного Класифікатора передбачено, що на підприємствах, в установах і організаціях записи про роботу вносяться в установленому порядку в трудові книжки робітників відповідно до професійних назв, зазначених у додатках Аv257a217-95 та Бv257b217-95.

Враховуючи зазначене, записи про роботу в трудові книжки працівників здійснюються лише на основі додатків А та Бv257b217-95.

Професійна назва роботи "Ворожка" передбачена чинним Класифікатором з кодом 5152.

Проектом Зміни N 6 до чинного Класифікатора передбачено ряд професійних назв робіт менеджерського спрямування: менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами, менеджер (управитель) в оптовій торгівлі, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами, менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами.

Зміна N 6 до Класифікатора професій набере чинності після її затвердження Держспоживстандартом України і публікації у щомісячному інформаційному покажчику "Стандарти" та у засобах масової інформації.

Крім того, повідомляємо, що відповідно до Положення про ведення Державного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій" (ДСТУ 3739-98), затвердженого наказом Держстандарту України від 14.05.98 р. N 314, зміни чинних та внесення нових професійних назв робіт до Класифікатора здійснюються на основі поданих обґрунтованих пропозицій відповідним галузевим міністерствам, комітетам, об'єднанням підприємців, які їх розглядають, узагальнюють та вносять на наукову експертизу до визначеної Держстандартом України головної організації з ведення Класифікатора професій ДК 003-95 - Науково-дослідного інституту соціально-трудових відносин. Зазначений Інститут розробляє проекти змін до Класифікатора, погоджує їх у Мінпраці. Мінпраці подає проект на експертизу та затвердження до Держстандарту України.

Начальник управління
Г.Максименко