МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

06.08.2004 N 18-429

Щодо укладання договору підряду зі своїм робітником, який знаходиться у відпустці

Управління організації заробітної плати розглянуло Ваше звернення та в межах компетенції повідомляє.

Трудовим законодавством поняття "договір підряду" не визначено. Ця форма належить до цивільно-правових договорів, що регулюються нормами цивільного права, і законодавство про працю на них не поширюється.

Відповідно до ст. 332 Цивільного кодексу України435-15 за трудовою угодою (договором підряду) підрядник зобов'язується виконати на свій ризик певну роботу за завданням замовника з його або своїх матеріалів, а замовник зобов'язується прийняти й оплатити виконану роботу. Оплата виконаних робіт (послуг) проводиться, як правило, після оформлення акта приймання-здачі робіт, послуг.

При укладанні трудової угоди (договору підряду) громадянин не подає заяву про прийняття його на роботу, роботодавець не видає наказ про зарахування його на певну посаду і не вноситься запис до трудової книжки.

Відповідно до викладеного зазначаємо, що підприємство-роботодавець може укласти зі своїм працівником, який перебуває у черговій відпустці, договір підряду на час відпустки для виконання останнім певних робіт.

Начальник управління
Л.І.Колеснікова-Гузевата