МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ


Л И С Т


09.03.2004 N 09-118Щодо використання печатки для засвідчення записів, внесених до трудової книжки


Міністерство праці та соціальної політики на запит тижневика "Дебет-Кредит" видавничого дому "Галицькі контракти" від 26.02.2004 р. N 1121 надає роз'яснення щодо використання печатки для засвідчення записів, внесених до трудової книжки.


Заповнення трудових книжок, вкладишів до них, видача дубліката трудової книжки, розрахунки, умови зберігання та обліку трудових книжок обумовлено Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мінпраці, Мін'юсту, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58 зі змінами від 26.03.96 р. N 29z0202-96 та спільним наказом Мінпраці і Мін'юсту від 08.06.2001 р. N 259/34/5z0555-01.


Інструкцією передбачено, що занесення відомостей про працівника до трудової книжки повинно завірятися підписом відповідальної особи та засвідчуватися печаткою підприємства або відділу кадрів.


У трудовій книжці ставиться штамп у випадках: "Пенсію призначено" "Видано вкладиш".


Довідково: згідно з Новим тлумачним словником української мови у 4-х томах, Київ, видавництво "Аконіт", 1998 року, укладачі - В.Яременко, О.Сліпушко, зазначено таке.


Печатка - "...засвідчує правильність, чинність документа або забезпечує цілісність, недоторканість чого-небудь..."


Штамп - "...вид печатки, яка має вигляд прямокутника з текстом назви якої-небудь організації із зазначенням адреси, номера або яких-небудь інших відомостей...".


Начальник Управління
кадрового забезпечення                В.Трофименко