МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Департамент з питань державного регулювання

заробітної плати та умов праці

Л И С Т

14.07.2008 N 456/13/84-08

Про тривалість щорічної відпустки, виплати надбавки за вислугу років

Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув <...> запит, який надійшов від редакції газети "Праця і зарплата", щодо тривалості щорічної відпустки директору центру, надбавки за вислугу років, тощо і в межах компетенції повідомляє.

Постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.05 р. N 1148 "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 346 та від 14.06.2000 р. N 963" педагогічним працівникам центрів (відділень, відділів, кабінетів) професійної, медичної, фізичної соціальної реабілітації інвалідів та ранньої реабілітації дітей-інвалідів встановлено щорічну основну відпустку тривалістю до 56 календарних днів".

Перелік педагогічних працівників реабілітаційних установ, яким встановлено тривалість щорічних основних відпусток до 56 календарних днів, визначено розділом 6 Додатка до Порядку, надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.97 р. N 346.

Посада директора зазначених вище закладів, в т.ч. центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів, не належить до педагогічних посад.

Незважаючи на те, що такі установи можуть надавати соціально-педагогічні послуги, безпосередня діяльність та посадові обов'язки директора не пов'язані із навчальним та навчально-виховним процесом, а отже, надання йому статусу педагогічного працівника не відповідає діючим законодавчим та нормативно-правовим актам.

Тому тривалість його щорічної основної відпустки має становити 24 календарних днів згідно зі статтею 6 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР.

На умовах, визначених колективним договором або трудовим договором, йому може бути встановлено щорічну додаткову відпустку за ненормований робочий день тривалістю до 7 календарних днів, залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2001 р. N 78 "Про реалізацію окремих положень частини першої статті 57 Закону України "Про освіту", частини першої статті 25 Закону України "Про загальну середню освіту", частини другої статті 18 і частини першої статті 22 Закону України "Про позашкільну освіту" затверджено Порядок виплати надбавок за вислугу років педагогічним і науково-педагогічним працівникам навчальних закладів і установ освіти. Дія зазначеного Порядку поширюється на працівників, які займають посади згідно з переліком, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. N 963963-2000-п.

Директор установи соціального захисту користується правом на отримання надбавки за вислугу років, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.01 р. N 78, у разі коли умови оплати його праці здійснюються згідно з чинними нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до статті 25 Закону України "Про державну службу"3723-12 посада директора центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів не належить до категорії державних службовців.

Директор Департаменту
О.Товстенко