МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

26.10.2005 N 09-503

Про запис у трудову книжку

Згідно зі ст. 48 Кодексу законів про працю України322-08 працівникам, що стають на роботу вперше, трудова книжка оформлюється не пізніше п'яти днів після прийняття на роботу.

Останнім часом широке поширення одержала практика прийняття на роботу студентів очних відділень вузів.

Така робота не є сумісництвом, отже, вона передбачає ведення трудової книжки відповідно до загального порядку.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях до трудової книжки заносяться з посиланням на дату, номер і найменування відповідних документів відомості: про час навчання у вузах, перебування в аспірантурі.

Таким чином, у нашому випадку запис у трудову книжку вносить підприємство і засвідчує своєю печаткою.

Начальник Управління
кадрового забезпечення

В.Трофименко