МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

19.10.2005 N 09-487

Про реєстрацію наказів щодо особового складу

Усі накази по особовому складу реєструються в книзі реєстрації наказів за формою:

N
з/п
Дата та
номер
наказу
Найменування
/короткий зміст/
Ким
написаний
Кому направлено
/підпис посадової
особи/
1
2
3
4
5

Книга реєстрації наказів повинна бути пронумерована, прошнурована, скріплена підписом керівника та сургучною печаткою підприємства.

Вилучення аркушів з книги не допускається, виправлення також.

Записи в книзі мусять відповідати наявності наказів.

Книга реєстрації наказів є документом суворої звітності і постійного зберігання.

Книга реєстрації наказів ведеться працівником кадрової служби, який готує і веде облік наказів по особовому складу.

Заповнення граф необхідно робити коротко відповідно до змісту наказу.

Начальник відділу
Управління кадрового
забезпечення


Є.Мельник