МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

06.10.2005 N 09-462

Переведення є те, що вимагає згоди працівника, і цей принцип повинен бути додержаний у разі зміни умов трудового договору. Переведення на інше підприємство проводиться шляхом звільнення з даного підприємства й укладання трудового договору з власником іншого підприємства. При укладанні трудового договору на певний строк цей строк встановлюється угодою сторін.

Порядок переведення передбачає дотримання таких умов:

- наявність заяви працівника з проханням про переведення на інше підприємство;

- згода на таке переведення власника підприємства, на якому працює працівник;

- згода на переведення власника підприємства, на яке переводиться працівник.

Звертаємо увагу на те, що в умовах приватизації зміна власника підприємства є зміною сторони трудового договору. При перетворенні держпідприємства в акціонерне, колективне, орендне мають місце фактична ліквідація одного підприємства і створення нового, тому переведення працівників на таке новостворене підприємство вимагає обов'язкової їх згоди. Треба одержати згоду й іншої сторони - роботодавця. Чинне законодавство інакше врегульовує таку ситуацію: у разі зміни власника підприємства, а також за будь-якої його реорганізації дія трудового договору працівника продовжується, припинення трудового договору з ініціативи власника можливе лише у разі реального скорочення чисельності або штату працівників (частина 3 ст. 36 Кодексу законів про працю України322-08).

У даному конкретному випадку відбулися істотні зміни умов праці без згоди працівника. Тому повинно було бути присутнє попередження працівника про такі зміни не пізніше ніж за 2 місяці; зміна істотних умов праці має стосуватися не одного працівника, а всіх працівників підприємства або структурного підрозділу.

Якщо колишні істотні умови праці не можуть бути збережені, а працівник не згоден продовжувати роботу в нових умовах, то трудовий договір припиняється, і працівників може бути звільнено.

Начальник Управління
кадрового забезпечення

В.Трофименко