МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

03.10.2005 N 36-508

Управління з питань організації праці розглянуло лист і повідомляє.

Відповідно до розділу "Загальні положення" випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності" (розділ 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців") Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.12.2004 р. N 336, вищезазначений Довідник є нормативним документом, обов'язковим з питань управління персоналом на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності та видів економічної діяльності. Він є основою для розроблення посадових інструкцій працівникам, які закріплюють їх обов'язки, права та відповідальність.

Конкретний перелік посадових обов'язків визначається посадовими інструкціями керівників, професіоналів, фахівців, технічних службовців, які розробляють і затверджують на основі Довідника роботодавці, ураховуючи конкретні завдання та обов'язки, функції, права, відповідальність працівників цих груп та особливості штатного розпису підприємства, установи, організації.

Посадові інструкції повинні відображати повний перелік завдань та обов'язків, повноважень і відповідальності, у разі потреби мати необхідні пояснення, а всі терміни - чіткі визначення.

Посадові інструкції, після їх затвердження керівником підприємства, організації, установи або за дорученням його заступниками, обов'язково доводяться до працівника під розписку.

Посадові інструкції складаються для працівників усіх посад, що зазначені в штатному розписі. Виняток можуть становити окремі керівники, правове положення яких визначено в Статуті (Положенні) підприємства, установи, організації або відповідного підрозділу, де зазначено основні завдання, обов'язки, права і відповідальність за виконання покладених на них функцій.

Що стосується посад менеджерів, то на сьогодні чинним Класифікатором професій ДК 003-95 передбачено такі професійні назви роботи: "менеджер (управитель) в оптовій торгівлі" з кодом Класифікатора 1452, "менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами" (1453.2), "менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами" (1453), "менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті" (1453.1), "менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами" (1454), "менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами" (1451), "менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер)" (1439.8), "менеджер (управитель) з реклами" (1476.1), "менеджер (управитель) з транспортно-експедиційної діяльності" (1443), "менеджер (управитель) на автомобільному транспорті" (1443), "менеджер (управитель) у сфері видавничо-поліграфічної діяльності" (1492), "менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку" (1474), "менеджер (управитель) з адміністративної діяльності" (1475.4), "менеджер (управитель) з використання водних ресурсів" (1411), "менеджер (управитель) з логістики" (1475.4), "менеджер (управитель) з персоналу" (1477.1), "менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю" (1475.4), "менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності" (1475.4), "менеджер (управитель) на водному транспорті" (1443), "менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії" (1439.8), "менеджер (управитель) з постачання" (1475.4), "менеджер (управитель) з туризму" (1448.1), "менеджер (управитель) із збуту" (1475.4), "менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні)" (1456.2), "менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства" (1491), "менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв" (1456.3), "менеджер (управитель) ресторану" (1456.1), "менеджер (управитель) у готельному господарстві" (1455.1).

Кваліфікаційні характеристики на посади "менеджер (управитель) зі збуту", "менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності", "менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю", "менеджер (управитель) з логістики", "менеджер (управитель) з персоналу", "менеджер (управитель) з реклами" знаходяться у розділі 1 випуску 1 Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Посадові інструкції на вищезазначені посади затверджуються керівником підприємства в установленому порядку.

Враховуючи вищезазначене, на основі кваліфікаційних характеристик посад працівників та особливостей штатного розпису керівник підприємства забезпечує розроблення та затверджує посадові інструкції працівників і доводить їх до працівників під розписку. Також погоджуємося з висновком про те, що роботодавець при прийнятті на роботу працівника роз'яснює його права та обов'язки, посилаючись на посадову інструкцію.

Начальник управління
Г.Максименко