МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

28.09.2005 N 09-444

Укладання та виконання колективних договорів визначається Законом України "Про колективні договори і угоди". Зазначений закон не передбачає норми обов'язковості укладання колективних договорів, відповідно до статті 2 цього Закону колективний договір укладається на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності та господарювання, які використовують найману працю і мають право юридичної особи.

Слід зазначити, що й міжнародними нормами, зокрема, Конвенцією Міжнародної організації праці N 98 "Про застосування принципів права на організацію і ведення колективних переговорів" (стаття 4), яка ратифікована Україною, та Рекомендацією МОП N 91993_231 (р. II, п. 2) передбачено укладання колективного договору на добровільних засадах, а під колективним договором розуміють усяку письмову угоду щодо умов праці та найму, яка укладається, з одного боку, між роботодавцем, групою роботодавців, а з іншого - однією чи кількома організаціями працівників, належним чином обраних і уповноважених згідно з законодавством країни.

У чинному законодавстві немає норми, що передбачає відповідальність за відсутність колективного договору.

Начальник Управління
кадрового забезпечення

В.Трофименко