МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

20.04.2005 N 36-152

Управління з питань організації праці розглянуло Ваш лист, що надійшов з Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва, і повідомляє.

Законом України від 22 жовтня 2004 року N 2128-IV "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України стосовно відпусток" частину першу статті 322-08|st182-1182-1 КЗпП України322-08 та частину першу ст. 504/96-ВР|st1919 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР доповнено словами "одинокій матері". Цей Закон набрав чинності з 18 листопада 2004 року.

За статтею 19 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 7 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 322-08|st7373 Кодексу законів про працю України322-08.

Поняття одинокої матері визначено у постанові і Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 р. N 9 "Про практику розгляду судами трудових спорів". Згідно з пунктом 9 цієї постанови одинокою матір'ю слід вважати жінку, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдову; іншу жінку, яка виховує і утримує дитину сама.

За цим визначенням для визнання "іншої жінки" одинокою необхідно дві ознаки: вона і виховує дитину і сама її утримує.

Після введення в дію Закону України "Про відпустки" таке поняття одинокої матері не повинно застосовуватись, оскільки пункт 5 частини 12 статті 10 цього Закону визначає одиноку матір як таку, яка виховує дитину без батька. Отже, участь батька або інших осіб в утриманні дитини не позбавляє матері статусу одинокої.

Відповідно до означеного до категорії одинокої матері відносяться: жінка, яка не перебуває у шлюбі і у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблено у встановленому порядку за вказівкою матері; вдова; жінка, яка виховує дитину без батька (в тому числі і розлучена жінка, яка виховує дитину без батька незважаючи на факт отримання аліментів, і жінка, яка вийшла заміж, але її дитина новим чоловіком не усиновлена).

Згідно із статтею 1 Закону України "Про охорону дитинства"2402-14 та статтею 2811-12|st22 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми"2811-12 дитина - це особа віком до 18 років (повноліття), якщо згідно з законом, застосовуваним до неї, вона не набуває прав повнолітньої раніше.

Тому одинока мати має право на таку відпустку до досягнення дитиною віку 18 років.

Начальник Управління
з питань організації
праці Мінпраці
та соціальної
політики України
Г.Максименко