МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

18.04.2005 N 06-4/31

Директору виконавчої

дирекції Фонду соціального

страхування від нещасних

випадків на виробництві

та професійних захворювань

України

Кроту В.І.

Ваше звернення розглянуто Юридичним управлінням Міністерства, і повідомляємо наступне.

Проведення атестації повинно грунтуватись на законних підставах. Основними нормативними актами, якими встановлено порядок проведення атестації, є постанова Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р. N 531 "Про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку" та Положення про проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку, затверджене постановою Державного комітету Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та Державного комітету Ради Міністрів СРСР з питань праці та заробітної плати від 5 жовтня 1973 р. N 420/267v0420400-73 (зі змінами, затвердженими постановою Державного комітету з науки і техніки та Державного комітету з питань праці та заробітної плати СРСР від 22 жовтня 1979 р. N 528/445v_445400-79 та від 14 листопада 1986 р. N 486/489 ).

Типовий перелік посад керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів промисловості, будівництва, сільського господарства, транспорту і зв'язку та інших галузей народного господарства, що підлягають атестації відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 26 липня 1973 р., затверджений постановою Держкомітету СРСР з науки і техніки та Держкомпраці СРСР від 22 жовтня 1979 р.v_445400-79, за погодженням з ВЦРПС. (Зазначені нормативні акти діють відповідно до Постанови Верховної Ради "Про порядок тимчасової дії на території України окремих актів законодавства СРСР"1545-12 від 12 вересня 1991 року).

Порядок проведення атестації деяких категорій працівників визначений також іншими нормативно-правовими актами. Зокрема: Положенням про порядок проведення атестації державних службовців органів виконавчої влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 14 серпня 1996 р. N 950; Положенням про порядок проведення атестації керівників і спеціалістів підприємств, організацій і установ споживчої кооперації України, затвердженим постановою правління Центральної спілки споживчих товариств України від 12 серпня 1993 р. N 146z0135-93; Положенням про порядок проведення атестації працівників органів управління, закладів, підприємств та організацій Міністерства культури України, затвердженим наказом Мінкультури України від 8 липня 1993 р. N 145-к; Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженим наказом Міністерства освіти України від 20 серпня 1993 р. N 310z0176-93; Положенням про порядок проведення атестації лікарів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19 грудня 1997 р. N 359z0014-98; Положенням про порядок проведення атестації провізорів, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 липня 1998 р. N 231z0513-98; Положенням про порядок проведення атестації фармацевтівz0514-98, затвердженим наказом Міністерства охорони здоров'я України від 31 липня 1998 р. N 231; Інструкцією про атестацію службових осіб митних органів України, затвердженою наказом Голови Державної митної служби України від 5 березня 1997 р. N 100z0107-97; Положенням про порядок проведення атестації керівних, інженерно-технічних працівників та інших спеціалістів підприємств і організацій залізничного транспорту України, затвердженим наказом Міністерства транспорту України від 16 квітня 1996 р. N 127z0229-96; Положенням про порядок проведення атестації керівників виробничих об'єднань і шахт Міністерства вугільної промисловості, затвердженим наказом Міністерства вугільної промисловості України від 24 вересня 1996 р. N 483; постановою Кабінету Міністрів України "Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств"1571-99-п від 27.08.99 р.

Законом України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" не передбачено проведення атестації для працівників виконавчої дирекції Фонду та її робочих органів.

Отже, немає законодавчої підстави для атестації зазначеної категорії працівників.

Начальник
Юридичного управління

І.Тубелець