МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

09.02.2005 N 18-47

Щодо розміру мінімальної заробітної плати та оплати працівників, які працюють на підприємстві за сумісництвом

Управління організації заробітної плати розглянуло лист щодо розміру мінімальної заробітної плати та оплати працівників, які працюють на підприємстві за сумісництвом, і повідомляє.

Мінімальна заробітна плата - це законодавчо встановлений розмір заробітної плати, нижче якого не може провадитись оплата праці за виконану працівником місячну норму праці (обсяг робіт).

У разі коли працівнику при виконанні ним місячної норми праці нарахували заробітну плату, нижчу за законодавчо встановлений розмір мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2005 року - 262 грн), підприємство має провести доплату до її рівня.

Якщо працівником не виконано місячну норму праці, оплата провадиться пропорційно виконаній нормі пращ.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про оплату праці"108/95-ВР працівники, які працюють за сумісництвом, одержують заробітну плату за фактично виконану роботу.

У разі коли працівник працює за сумісництвом на 0,5 ставки, доплата йому проводиться пропорційно відпрацьованій нормі праці.

Наприклад: ставка 200 грн, при виконанні місячної норми праці необхідно провести доплату до розміру мінімальної заробітної плати 62 гривні.

Якщо працівник-сумісник працює на 0,5 ставки, розрахунок заробітної плати проводиться таким чином:

200 грн х 0,5 = 100 грн - ставка;

62 грн х 0,5 = 31 грн - доплата до рівня мінімальної заробітної плати пропорційно відпрацьованій нормі праці.

100 грн + 31 грн = 131 грн - місячна заробітна плата пропорційно відпрацьованій нормі праці.

Начальник управління
Л.Колеснікова-Гузевата