МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

12.01.2005 N 06-4/3

Щодо посади "виконавчий директор" та визначення діянь, які відносяться до грубих порушень законодавства про працю

На <...> лист Юридичне управління Міністерства праці та соціальної політики в межах своєї компетенції повідомляє таке.

Відповідно до Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Мінпраці, Мін'юсту і Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. N 58 (зі змінами), записи до трудової книжки про назву роботи, професії (посади), на яку прийнятий працівник, виконуються відповідно до професійних назв робіт, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003-95v0257217-95.

Проектом Зміни N 6 до чинного Класифікатора професій ДК 003-95 внесено нову професійну назву роботи "Директор виконавчий" за кодом Класифікатора 1210.1. Зазначений проект перебуває на розгляді та затвердженні Держспоживстандарту України.

Одночасно зазначаємо, що під іншим грубим порушенням законодавства про працю слід розуміти будь-яке інше, крім незаконного звільнення працівника з роботи, порушення законодавства про працю, яке істотним чином порушило чи могло порушити право громадянина на працю. Це може бути: не видання наказу про звільнення та/або невидача трудової книжки особі, яка хоче звільнитися з роботи в установленому законом порядку: незаконне переведення на іншу роботу чи істотна зміна умов праці; ненадання щорічної чи додаткової відпустки або систематичне ненадання вихідних днів або перерви для відпочинку і харчування; незаконне притягнення працівника до матеріальної відповідальності; порушення порядку розгляду трудових спорів.

Начальник Юридичного управління
І.Тубелець