МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

23.03.2006 N ДЦ-12-1528/0/6-06

Щодо можливості оформлення фізичними особами - роботодавцями трудових книжок найманим працівникам, які вперше працевлаштовуються

Юридичне управління на Ваше звернення щодо можливості оформлення фізичними особами - роботодавцями трудових книжок найманим працівникам, які вперше працевлаштовуються, повідомляє таке.

Відповідно до частини першої статті 3 Кодексу законів про працю України322-08 (далі - КЗпП України) законодавство про працю регулює трудові відносини працівників усіх підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовими договорами з фізичними особами.

Статтею 7 КЗпП України322-08 встановлено, що особливості регулювання праці працівників, які працюють у фізичних осіб - роботодавців за трудовими договорами, встановлюються законодавством.

Відповідно до статті 51 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. N 435, до підприємницької діяльності фізичних осіб застосовуються нормативно-правові акти, що регулюють підприємницьку діяльність юридичних осіб, якщо інше не встановлено законом або не випливає із суті відносин.

Статтею 24-1 КЗпП України встановлено, що у разі укладення трудового договору між фізичною особою та найманим працівником фізична особа повинна у тижневий строк з моменту фактичного допущення працівника до роботи зареєструвати укладений у письмовій формі трудовий договір у державній службі зайнятості за місцем свого проживання у порядку, визначеному Міністерством праці та соціальної політики України.

Форма трудового договору між працівником і фізичною особою і Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України N 260 від 08.06.2001 р., зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 27.06.2001 р. за N 554/5745.

Відповідно до пункту 2.20-1 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58 (з наступними змінами і доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 17.08.93 р. N 110, трудові книжки працівників, які працюють на умовах трудового договору у фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності без створення юридичної особи з правом найму, та фізичних осіб, які використовують найману працю, пов'язану з наданням послуг (кухарі, няньки, водії тощо), зберігаються безпосередньо у працівників.

Пунктом 2.12 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників установлено, що першу сторінку трудової книжки (на якій вказуються відомості про працівника) має підписати особа, відповідальна за видачу трудових книжок, і після цього поставити печатку підприємства (або печатку відділу кадрів), на якому вперше заповнюється трудова книжка.

Зазначеним правом не наділені ні фізичні особи - роботодавці, ні посадові особи державної служби зайнятості (які здійснюють свої функції щодо ведення трудових книжок працівників у межах, визначених пунктом 2.20-1 вищезазначеної Інструкції, тобто тільки щодо завірення факту трудових відносин між працівником та фізичною особою - роботодавцем відповідно до зареєстрованого в державній службі зайнятості трудового договору).

Період роботи, у зазначених випадках, може бути підтверджено, зокрема, письмовим трудовим договором (пункт 3 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 р. N 637).

У зв'язку із набранням чинності з 01.01.2004 р. Законом України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 р. N 1058-IV, зі змінами та доповненнями, на даний час до трудової діяльності громадянина (яка враховується при призначенні пенсії, інших видів соціального забезпечення) зараховуються періоди трудової діяльності особи чи інші передбачені законодавством випадки, під час яких особа підлягала загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, в тому числі загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню. Кожен громадянин має можливість підтвердити зарахування періоду виконання будь-якого виду роботи до трудового (страхового) стажу шляхом особистого звернення до відповідного територіального органу Пенсійного Фонду України, який відповідно до чинного законодавства веде персоніфікований облік застрахованих осіб та сплачених внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Для підтвердження права застрахованої особи на одержання послуг та матеріального забезпечення за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням органами Пенсійного Фонду України видається страхове свідоцтво, яке є одним для всіх видів загальнообов'язкового державного соціального страхування, відповідно до Порядку видачі свідоцтва про загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2000 р. N 13061306-2000-п.

Неведення трудової книжки у зазначеному випадку не є порушенням норм трудового законодавства, і, отже, фізичну особу - роботодавця не може бути притягнуто до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення80731-10.

Начальник юридичного управління
І.Тубелець