МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

03.02.2006 N 09-45

Згідно з Інструкцією про порядок ведення трудових книжок на підприємствах, в установах і організаціях (Постанова Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1993 р.301-93-п трудові книжки зберігаються на підприємствах, в установах і організаціях як документи суворої звітності, а при звільненні працівника трудова книжка видається йому під розписку в журналі обліку.

Відповідальність за організацію ведення обліку, зберігання і видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства, установи, організації.

За порушення встановленого порядку ведення обліку, зберігання і видачі трудових книжок посадова особа, яка відповідає за ведення трудових книжок, несе дисциплінарну, а в передбачених випадках іншу відповідальність (ст. 147 Кодексу законів про працю322-08).

Начальник відділу Управління
кадрового забезпечення

Є.Мельник