МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Департамент з питань державного регулювання

заробітної плати та умов праці

Л И С Т

19.02.2010 N 48/13/116-10

Про соціальну додаткову відпустку

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення та повідомляється.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73322-08¦st73 Кодексу законів про працю України322-08) .

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів (із змінами, внесеними Законом України від 19 травня 2009 року N 1343-VI) .

Відповідно до статті 58 Конституції України254к/96-ВР закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі. Тому тривалість невикористаних соціальних додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, за минулі роки, тобто до введення в дію з 1 січня 2010 року Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей"1343-17, має визначатися відповідно до норм законодавства, які були чинними на той час.

Якщо одинока мати у 2010 році бере соціальну відпустку за 2009 рік, то вона має бути надана їй тривалістю 7 календарних днів.

Додаткові відпустки працівникам, які мають дітей, надаються понад тривалість щорічної відпустки, передбаченої статтями 6, 7504/96-ВР¦st7 і 8504/96-ВР¦st8 Закону "Про відпустки"504/96-ВР, а також понад тривалість щорічних відпусток, встановлених іншими законами та нормативно-правовими актами, і переносяться на інший період або продовжуються у порядку, визначеному статтею 11 цього Закону.

Оскільки зазначена відпустка є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних, то вона може надаватися у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини - до чи після.

У разі коли працівник, який має право на соціальну відпустку, з якихось причин не скористався цим правом у році досягнення дитиною певного віку або ж за кілька попередніх років, він має право використати цю відпустку, і в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачена компенсація за всі невикористані дні відпусток, як це передбачено статтею 24 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР.

Законодавством не передбачено строку давності, після якого втрачається право на додаткову соціальну відпустку працівникам, які мають дітей.

Директор Департаменту
О.Товстенко