МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

26.05.2008 N 144/06/186-08

Щодо заповнення трудових книжок працівників та членів фермерського господарства

На ваш лист Юридичне управління в межах своєї компетенції повідомляє наступне.

Згідно зі статтею 27 Закону України "Про фермерське господарство"973-15 видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю.

Згідно із статтею 34 зазначеного Закону час роботи у фермерському господарстві членів господарства та осіб, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), зараховується до загального і безперервного стажу роботи на підставі записів у трудовій книжці і документів, що підтверджують сплату внесків на соціальне страхування.

Порядок ведення трудових книжок визначений постановою Кабінету Міністрів України "Про трудові книжки працівників" від 27.04.93 р. N 301 та Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захисту населення України від 29.07.93 р. N 58z0110-93 (зі змінами).

Відповідно до абзацу третього пункту 4.1 зазначеної вище Інструкції у разі звільнення осіб, які працювали в селянському (фермерському) господарстві за трудовим договором або припинення членства в селянському (фермерському) господарстві після відповідних записів у трудових книжках, зроблених головою селянського (фермерського) господарства, трудовий стаж у цьому господарстві підтверджується підписом керівника, заступника, іншої уповноваженої на це особи та завіряється печаткою місцевого органу державної виконавчої влади.

Виходячи з вищенаведеного, зазначена Інструкція чітко визначає повноваження місцевого органу державної виконавчої влади щодо завірення печаткою трудового стажу працівників фермерських господарств.

Начальник Юридичного управління
І.Тулубець