МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

21.09.2007 N 303/13/116-07

Депутату Хорольської

районної ради

Ю.Квітці

Про надання додаткового дня відпочинку донору

У Департаменті з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто Ваш лист і повідомляється.

Відповідно до ст. 9 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"239/95-ВР в день давання крові або її компонентів, а також в день медичного обстеження працівник, який є або виявив бажання стати донором, звільняється від роботи на підприємстві, в установі, організації незалежно від форм власності із збереженням за ним середнього заробітку.

Після кожного дня давання крові, в тому числі у разі давання їх у вихідні, святкові та неробочі дні, донору надається додатковий день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку. За бажанням працівника цей день може бути приєднано до щорічної відпустки або використано в інший час протягом року після дня давання крові чи її компонентів.

Якщо за погодженням з керівництвом підприємства в день давання крові донор був залучений до роботи, за його бажанням надається інший день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку.

Відповідно до зазначеного, у разі давання крові працівником у свій вихідний день цей день йому не оплачується, а надається один день відпочинку із збереженням за ним середнього заробітку або за його бажанням цей день може бути приєднано до щорічної відпустки чи використано в інший час протягом року після дня давання крові.

Згідно з частиною четвертою ст. 9 Закону України "Про донорство крові та її компонентів"239/95-ВР у разі давання крові та (або) її компонентів у період щорічної відпустки ця відпустка продовжується на відповідну кількість днів з урахуванням надання працівнику додаткового дня відпочинку за кожний день давання крові.

Слід зазначити, що відповідно до статті 9 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР поряд з часом фактичної роботи до стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку зараховується також час, коли працівник фактично не працював, але за ним зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по державному соціальному страхуванню. Тобто, час перебування працівника у відпустці прирівнюється до часу фактичної роботи.

Тому, у разі давання працівником крові у період щорічної відпустки, її тривалість потрібно продовжити на два дні.

Виплата середнього заробітку здійснюється за рахунок коштів роботодавця, де працює донор. Зазначені кошти відносяться до таких, що спрямовані на благодійну діяльність.

Підставою для надання таких пільг є відповідні довідки, видані донору за місцем медичного обстеження чи давання крові та її компонентів.

Заступник директора Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці


В.Мостовий

Звірено з оригіналом