МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

19.06.2007 N 195/13/116-07

Департаментом з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянуто <...> звернення і повідомляємо.

Пункт 22 ст. 20 та п. 1 ст. 796-12|st2121 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"796-12 дає право особам, віднесеним до категорії 1 - 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, на використання чергової відпустки у зручний для них час, а також отримання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 робочих (16 календарних) днів на рік. Ця відпустка є гарантованою державою пільгою, а тому роботодавець зобов'язаний забезпечити це право працівника впродовж року.

Зазначена відпустка не належить до виду щорічних відпусток, визначених пунктом 1 статті 4 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР, на неї не поширюються норми цього Закону, передбачені для щорічних відпусток.

Святкові та неробочі дні (ст. 73 КЗпП322-08 при визначенні тривалості щорічних відпусток та додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (ст. 19 цього Закону), не враховуються (ст. 504/96-ВР|st55 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР.

Отже, на відміну від щорічних додаткових відпусток, додаткова відпустка, передбачена статтями 20 та 796-12|st2121 Закону України "Про Статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"796-12, не підлягає подовженню на святкові та неробочі дні, тобто ці дні включаються в розрахунок тривалості цієї відпустки і відповідно підлягають оплаті у порядку, встановленому законодавством.

Середню заробітну плату для оплати працівникам додаткових відпусток, передбачених п. 22 ст. 20 та п. 1 ст. 796-12|st2121 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"796-12 обчислюють згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. N 100100-95-п (із змінами).

Директор Департаменту
з питань державного регулювання
заробітної плати та умов праці


О.Товстенко