МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

13.06.2007 N 442/13/84-07

<...> Питання, пов'язані із службовими відрядженнями, регулюються статтею 121 КЗпП322-08 України, постановою КМУ від 23.04.99 р. N 663663-99-п "Про норми відшкодування витрат на відрядження в межах України та за кордон" (із змінами) та Інструкцією про службові відрядження в межах України та за кордон, затверджено наказом Міністерства фінансів України від 13.03.98 р. N 59z0218-98, із змінами (далі - Інструкція).

Пунктом 1 розділу I Інструкції встановлено порядок відрядження в межах України працівників підприємств усіх форм власності.

Зокрема, пп. 1.1 Інструкції встановлено , що керівник підприємства направляє працівників у відрядження за наказом (розпорядженням) із зазначенням: пункту призначення, назви підприємства, куди відряджається працівник, тривалості й мети відрядження.

Облік робочого часу на підприємстві, що направляє працівника у відрядження, ведуть відповідно до встановленого режиму робочого часу для цього підприємства. Робочий час працівника, направленого у відрядження, обліковують на підставі наказу керівника - замість робочих днів працівникові роблять відмітку, що підтверджує перебування працівника у відрядженні.

Згідно з нормами Інструкції якщо працівник спеціально відряджений для роботи у вихідні або святкові й неробочі дні, то компенсація за роботу в ці дні виплачується відповідно до чинного законодавства.

Оплата за роботу у вихідний день обчислюється за правилами статті 107 КЗпП України322-08.

Відповідно до положень статті 107 КЗпП України322-08 робота у вихідний день оплачується у подвійному розмірі. А саме:

1) відрядникам - за подвійними відрядними розцінками;

2) працівникам, праця яких оплачується за годинними або денними ставками, - у розмірі подвійної годинної або денної ставки;

3) працівникам, які одержують місячний оклад, - у розмірі одинарної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота у святковий і неробочий день провадилася у межах місячної норми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки зверх окладу, якщо робота провадилася понад місячну норму.

Начальник відділу
Н.Синько