МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

29.05.2007 N 126/13/133-07

<...>

Відповідно до статті 18 Закону "Про відпустки"504/96-ВР після закінчення відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги по державному соціальному страхуванню відповідно до законодавства.

Чинним законодавством не передбачено підстав для відмови жінці в перериванні такої відпустки для отримання відпустки у зв'язку з навчанням, право на яку підтверджено довідкою-викликом. При цьому вона повинна подати відповідну заяву на ім'я керівника. На підставі цієї заяви має бути виданий відповідний наказ, що є підставою для припинення виплати допомоги. Аналогічним чином вона може до дня виповнення дитині трирічного віку знову оформити цю відпустку з виплатою допомоги по державному соціальному страхуванню. Відпустка по догляду за дитиною не подовжується на кількість днів, протягом яких жінка перебувала у навчальній відпустці.

В той же час відповідно до статті 23 КЗпП322-08 трудовий договір може бути: безстроковим, що укладається на невизначений строк; на визначений строк; таким, що укладається на час виконання певної роботи.

Строковий трудовий договір укладається у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на невизначений строк з урахуванням характеру наступної роботи, або умов її виконання, або інтересів працівника та в інших випадках, передбачених законодавчими актами.

Про строковий характер договору має бути зазначено в наказі про прийняття на роботу. До трудової книжки такий запис не заноситься.

Працівник, який уклав строковий трудовий договір, по закінченні обумовленого строку підлягає звільненню. Таким чином, працівник, прийнятий для заміщення жінки по строковому трудовому договору, після виходу її з відпустки для догляду за дитиною підлягає звільненню у зв'язку з закінченням строку договору.

Якщо після закінчення строку трудового договору трудові відносини фактично тривають і жодна із сторін не вимагає їх припинення, дія цього договору вважається продовженою на невизначений строк (стаття 39-1 КЗпП322-08. При цьому наступне звільнення працівника провадиться на загальних підставах.

Крім того, відповідно до частини третьої статті 184 КЗпП322-08 звільнення вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (до шести років - частина шоста статті 179), одиноких матерів при наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда з ініціативи власника або уповноваженого ним органу не допускається, крім випадків повної ліквідації підприємства, установи, організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору.

Начальник відділу умов
та режимів праці

Г.Максименко