МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

24.05.2007 N 154/13/116-07

Відділ умов та режимів праці спільно з відділом державної експертизи умов праці Департаменту з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці <...> повідомляє.

Прибиральники службових приміщень, зайняті прибиранням загальних убиралень та санвузлів, мають право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці тривалістю до 4 календарних днів згідно з поз. 60 розділу XXII "Загальні професії за всіма галузями господарства" Списку виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.97 р. N 1290 (додаток 2 у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13.05.03 р. N 679679-2003-п.

Статтею 8 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР передбачено, що конкретна тривалість відпусток за особливий характер праці встановлюється колективним або трудовим договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах. Тобто у даному випадку роботою з особливим характером праці є прибирання загальних убиралень та санвузлів.

Відповідно до пунктів 6 і 7 Порядку застосування зазначеного вище Списку1290-97-п, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 30.01.98 р. N 16z0057-98 та зареєстрованого Міністерством юстиції України 30.01.98 р. за N 58/2498 (із змінами, затвердженими наказом Мінпраці від 04.06.03 р. N 150z0496-03 і зареєстрованими у Мін'юсті 18.06.03 р. за N 496/7817), додаткова відпустка за особливий характер праці надається пропорційно фактично відпрацьованому часу. У розрахунок часу, що дає право працівнику на таку відпустку, зараховуються дні, коли він фактично був зайнятий на роботах з особливим характером праці не менше половини тривалості робочого дня, встановленого для працівників цих виробництв, цехів, професій, посад.

Облік часу, відпрацьованого в умовах, передбачених Списками, здійснюється власником або уповноваженим ним органом.

Отже, якщо працівник зайнятий в умовах, передбачених Списком, менше половини робочого часу, щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці йому не надається.

Начальник відділу умов
та режимів праці

Г.Максименко