МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

15.03.2007 N 150/020/153-07

Щодо розрахунку допомоги по Тимчасовій непрацездатності сумісникам

У Департаменті політики державного соціального страхування Міністерства праці та соціальної політики розглянуто лист <...>.

1. Щодо розрахунку допомоги по тимчасовій непрацездатності застрахованим особам, які працюють за сумісництвом.

Відповідно до частини першої статті 50 Закону України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням"2240-14 (далі - Закон) допомога по тимчасовій непрацездатності призначається та надається застрахованій особі за основним місцем роботи та за сумісництвом за рахунок сплачених страхових внесків.

Пунктом 21 Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням (далі - Порядок), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 р. N 1266, передбачено, що застрахованій особі, яка працює за сумісництвом, допомога по тимчасовій непрацездатності оплачується на підставі копії листка непрацездатності, виданого в установленому порядку, засвідченої підписом керівника і печаткою за основним місцем роботи та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи.

Відповідно до пунктів 7 та 9 Порядку середня заробітна плата застрахованої особи обчислюється виходячи з нарахованої заробітної плати, за видами виплат, які визначаються згідно з нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону України "Про оплату праці"108/95-ВР, підлягають обкладанню податком з доходів фізичних осіб та на яку, у межах максимальної величини (граничної суми) місячної заробітної плати (доходу), нараховуються страхові внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Згідно з п. 4 Порядку розрахунковим періодом для застрахованих осіб є останні шість календарних місяців (з 1-го до 1-го числа), що передують місяцю, в якому настав страховий випадок. Обчислення середньоденної заробітної плати для виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності здійснюється за відпрацьований час у розрахунковому періоді (п. 14 Порядку). Під час обчислення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності за місцем роботи за сумісництвом необхідно виходити з того, що сумарний розмір заробітної плати, з якої обчислюється ця допомога, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за сумісництвом не може перевищувати розмір максимальної величини місячної заробітної плати (доходу), з якої сплачуються страхові внески до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. При цьому за розрахунковий період береться період за основним місцем роботи.

По першому прикладу:якщо за основним місцем роботи встановлений 5-денний робочий тиждень, а за сумісництвом 6-денний, розрахунок середньої заробітної плати здійснюється виходячи з суми нарахованої в розрахунковому періоді заробітної плати за основним місцем роботи та за сумісництвом та кількості відпрацьованих у ньому робочих днів за основним місцем роботи.

По другому прикладу: якщо за основним місцем роботи облік робочого часу ведеться в днях, а за сумісництвом робочий час підсумовується або його облік ведеться в годинах, розрахунок здійснюється виходячи з кількості відпрацьованих робочих днів за основним місцем роботи.

2. Щодо оплати праці працівників митної служби.

Доплата за виконання обов'язків тимчасово відсутніх посадових осіб посадовим особам митної служби (крім заступників керівників митних органів, спеціалізованих митних установ, керівників структурних підрозділів та їх заступників) здійснюється відповідно до підпункту 2 пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 року N 767 "Про умови оплати праці посадових осіб та працівників митної служби".

За більш детальним роз'ясненням з цього питання радимо звернутись до Державної митної служби.

Заступник директора Департаменту
політики державного соціального
страхування


О.Постоюк