МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

22.02.2007 N 1310/0/14-07/3

Міністерство праці та соціальної політики України розглянуло лист і повідомляє.

У чинному Класифікаторі професій ДК 003:2005, затвердженому наказом Держспоживстандарту України від 26.12.2005 р. N 375, міститься професійна назва роботи "радник" з кодом Класифікатора 2429.

Згідно з додатком В (примітка 2) зазначеного Класифікатора назви професій можуть бути розширені за потребою користувачами для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення.

Тому цілком правомірно можуть бути внесені до трудових книжок працівників, наказів про прийняття на роботу, штатного розпису підприємства (установи, організації) такі професійні назви робіт:

"радник з правових питань";

"радник з питань управлінської діяльності";

"радник з питань взаємодії із ЗМІ";

"радник з питань взаємодії з контролюючими органами";

"радник з політико-правових питань";

"радник Голови правління";

"радник директора";

"радник начальника відділу";

"радник заступника Голови правління";

"радник Голови Наглядової ради".

Конкретні завдання та обов'язки, права, відповідальність працівників кожної із вищезазначених посад визначаються посадовою інструкцією, яка складається з розділів: "Загальні положення", "Завдання та обов'язки", "Права", "Відповідальність", "Повинен знати", "Кваліфікаційні вимоги" та "Взаємовідносини (зв'язки) за посадою". Більш детальне визначення змісту розділів посадових інструкцій виписано у Загальних положеннях Випуску 1 "Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", в розділі 1 "Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців" Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що затверджений наказом Мінпраці України від 29.12.2004 р. N 336.

Заступник Міністра
М.Солдатенко