МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Департамент з питань державного регулювання

заробітної плати та умов праці

Л И С Т

25.11.2009 N 710/13/84-09

Щодо виплати грошової допомоги

Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув лист щодо застосування норми пункту 7 частини першої статті 20 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"796-12 (далі - Закон) та в межах компетенції повідомляє.

Гарантовані державою компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2, встановлено статтею 21 Закону796-12. Однією з таких пільг відповідно до пункту 1 частини першої цієї статті для цієї категорії громадян є пільга, встановлена пунктом 7 частини 1 статті 20 Закону.

А саме для зазначених осіб передбачено:

- переважне право залишення на роботі при вивільненні працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, в тому числі при ліквідації, реорганізації або перепрофілюванні підприємства, установи, організації, скороченні чисельності або штату працівників, а також на працевлаштування (абзац 1 пункту 7);

- у разі вивільнення працівників у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників їм виплачується допомога в розмірі трикратної середньомісячної заробітної плати, а також зберігається за їх бажанням посадовий оклад, тарифна ставка (оклад) на новому місці роботи, але не більше одного року. Їм також гарантується працевлаштування з урахуванням їх побажань або можливість навчання нових професій (спеціальностей) із збереженням у встановленому порядку середньої заробітної плати за останнім місцем роботи за весь період перепідготовки, але не більше одного року (абзац 2 пункту 7);

- при переведенні у зв'язку із станом здоров'я на нижчеоплачувану роботу зазначеним працівникам виплачується різниця між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі до встановлення інвалідності або одужання, але не більше одного року (абзац 3 пункту 7).

Збереження посадового окладу (тарифної ставки) на новому місці роботи, але не більше одного року, можливе у разі вивільнення у зв'язку з ліквідацією, реорганізацією або перепрофілюванням підприємства (установи, організації), скороченням чисельності або штату працівників.

Таким чином, компенсації та пільги, передбачені абзацом 2 пункту 7 частини першої статті 20 Закону796-12, застосовуються виключно у разі розірвання трудового договору з працівником з підстав, зазначених у пункті 1 статті 40322-08¦st40 Кодексу законів про працю України322-08; компенсації та пільги, передбачені абзацом 3 пункту 7 частини першої цієї статті, застосовуються за умови наявності висновку уповноваженої медичної комісії.

Директор Департаменту
О.Товстенко