МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

21.10.2009 N 629/13/84-09

Щодо роз'яснення деяких проблемних питань

Департамент з питань державного регулювання заробітної плати та умов праці розглянув запит щодо надання роз'яснення з деяких проблемних питань і в межах компетенції повідомляє.

1. Відповідно до пункту 2 Порядку проведення індексації грошових доходів населення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.07.2003 N 1078 (зі змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 17.05.2006 N 690690-2006-п, від 11.07.2007 N 913913-2007-п та від 12.03.2008 N 170170-2008-п), індексації підлягають грошові доходи громадян, одержані в гривнях на території України, які не мають разового характеру, зокрема оплата праці, яка включає оплату праці за виконану роботу згідно з тарифними ставками (окладами) і відрядними розцінками, доплати, надбавки, премії, гарантійні та компенсаційні виплати, передбачені законодавством, а також інші компенсаційні виплати, що мають постійний характер.

Усі виплати, які обчислюються виходячи із середньої заробітної плати, в тому числі нарахування за час перебування в додатковій навчальній відпустці, що надається на період складання державного іспиту та захисту магістерської роботи, індексації не підлягають, оскільки під час визначення їхнього розміру враховується сума індексації.


2. Починаючи з січня 2003 року окремим категоріям працівників спортивних шкіл та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, які займають посади, зазначені у п. 1 постанови Кабінету Міністрів України від 17.05.2002 N 660, виплачується надбавка за вислугу років щомісячно в розмірах від 10 до 30 відсотків посадового окладу залежно від стажу роботи та грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання службових обов'язків.

На виконання цієї постанови наказом Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту від 29.12.2002 N 2850z0135-03 затверджено Порядок виплати щомісячної надбавки за вислугу років окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, до яких належать керівники, заступники з основного виду діяльності, тренери-викладачі, тренери-методисти, інструктори-методисти, акомпаніатори.

Головний бухгалтер дитячо-юнацької спортивної школи права на отримання надбавки за вислугу років не має.


3. Спільним листом Міністерства праці та соціальної політики України і Головного управління державної служби при Кабінеті Міністрів України від 27.01.99 N 13-294/10/364 "Про порядок надання державним службовцям додаткової оплачуваної відпустки" визначено, що додаткова оплачувана відпустка, яка надається державним службовцям, належить до щорічних відпусток, передбачених статтею 4504/96-ВР¦st4 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР.

Законодавством не передбачено терміну давності, після якого працівник втрачає право на щорічні відпустки, в т. ч. щорічні додаткові відпустки за стаж державної служби.

Тому, якщо працівник з якихось причин не скористався своїм правом на щорічну відпустку (в т. ч. додаткову відпустку за стаж державної служби) за попередній рік чи за кілька попередніх років, він має право використати їх (частинами або декілька разом), а в разі звільнення, незалежно від підстав, йому має бути виплачено компенсацію за всі невикористані дні щорічних відпусток.

Частиною четвертою статті 24 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР визначено, що за бажанням працівника частина щорічної відпустки замінюється грошовою компенсацією. При цьому тривалість наданої працівникові щорічної та додаткових відпусток не повинна бути менше ніж 24 календарних дні.

Отже, за бажанням працівника, після використання ним за робочий рік, за який надається відпустка, 24 календарних днів щорічної відпустки, за решту днів невикористаної щорічної відпустки (у т. ч. і додаткової відпустки за стаж державної служби) йому має бути виплачено грошову компенсацію.

Директор Департаменту
О.Товстенко