МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

07.09.2009 N 211/06/186-09

На <...> лист від <...> Юридичне управління Мінпраці повідомляє таке.

Частиною другою статті 152 Конституції України254к/96-ВР та частиною другою статті 73422/96-ВР¦st73 Закону України "Про Конституційний Суд України"422/96-ВР визначено, що закони, інші правові акти або їх окремі положення, що визнані неконституційними, втрачають чинність з дня ухвалення Конституційним Судом України рішення про їх неконституційність.

Таким чином, у зв'язку з втратою чинності тих положень закону, якими було внесено зміни до законодавчих актів, останні на нашу думку, діють у редакції, що існувала до внесення змін, що визнані неконституційними.

Стаття 44 Кодексу законів про працю України322-08 у редакції, що діяла до прийняття Закону України " Про Державний бюджет України на 2008 рік" від 28.12.07 р. N 107107-17, не передбачала виплати вихідної допомоги особам, трудовий договір з якими припиняється за пунктом 3 статті 36322-08¦st36 КЗпП України322-08.

Водночас слід зазначити, що відповідно до статті 21 Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу"2232-12 громадянам України, які призиваються на строкову військову службу, виплачується грошова допомога в розмірі двох мінімальних заробітних плат за рахунок коштів Державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Заступник начальника
юридичного управління -
начальник відділу


О.Туліна