МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

27.08.2009 N 9777/0/14-09/13

Про надання додаткових відпусток за стаж роботи

У Міністерстві праці та соціальної політики розглянуто лист ГоловКРУ щодо правомірності надання працівникам установ, які утримуються за рахунок коштів місцевого бюджету, додаткових відпусток за безперервний стаж роботи і повідомляється.

Законами України "Про відпустки", "Про позашкільну освіту"1841-14, "Про бібліотеки і бібліотечну справу"32/95-ВР не передбачено надання працівникам музичних шкіл, бібліотек, будинків культури додаткових відпусток за безперервний стаж роботи.

Частиною другою статті 4 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР визначено, що законодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись інші види відпусток.

Відповідно до ст. 9-1 КЗпП України322-08 та ст. 69436-15¦st69 Господарського кодексу України436-15 підприємства, установи, організації в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів можуть установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові і соціально-побутові пільги для працівників, у тому числі інших видів відпусток.

Згідно зі ст. 23 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР оплата інших видів відпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадиться з прибутку, що залишається на підприємстві після сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету. В установах і організаціях, що утримуються за рахунок бюджетних коштів, оплата цих відпусток провадиться в межах бюджетних асигнувань та інших додаткових джерел.

Указом Президента України "Про заходи щодо забезпечення наповнення державного бюджету та посилення фінансово-бюджетної дисципліни" бюджетним організаціям заборонено витрачати кошти на цілі, не передбачені затвердженими кошторисами доходів і видатків, та понадлімітне використання бюджетних асигнувань.

Ураховуючи те, що бюджетні заклади, установи, організації за своїми установчими документами і положеннями не відносяться до прибуткових підприємств і те, що видатки з оплати додаткових відпусток за безперервний стаж роботи не передбачені кошторисами відповідних установ, надання їх працівникам додаткових відпусток за безперервний стаж роботи є неправомірним.

Заступник Міністра
В.Онищук