МІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ФОНД СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ІНВАЛІДІВ

Л И С Т

12.05.2009 N 1/5-447/06

Керівникам територіальними

відділеннями Фонду

Змінами, внесеними Законом України N 2960-IV від 06.10.2005 року до статті 188-180731-10¦st188-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення80731-10, визначено, що "невиконання посадовою особою, яка використовує найману працю, нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, неподання до Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів - тягнуть за собою накладання штрафу від десяти до двадцяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян".

Отже, статтю 188-1 зазначеного Кодексу80731-10 доповнено частиною другою, якою встановлено відповідальність за:

1) невиконання нормативу;

2) неподання до Фонду соціального захисту інвалідів звіту про зайнятість та працевлаштування інвалідів.

У першому випадку штраф накладатиметься за невиконання нормативу на посадову особу, яка має право приймати на роботу і звільняти працівників, а також фізичну особу, яка використовує найману працю.

У другому випадку - на посадову особу підприємства, зобов'язану подавати Звіт.

Статтею 255 зазначеного Кодексу80732-10 визначено, що Міністерство праці та соціальної політики та його органи при виявлені правопорушення складають протокол про адміністративне правопорушення, який є юридичною підставою для звернення до суду (наказ Мінпраці "Про затвердження форми протоколу про адміністративне правопорушення та порядок її заповнення" від 14.03.2007 р. N 98z0290-07) .

Враховуючи вищезазначене, при несвоєчасному поданні підприємством, установою, організацією звіту про працевлаштування інвалідів та невиконанні нормативу складається протокол про адміністративне правопорушення, який подається до суду для сплати штрафу.

Слід зазначити, підприємство, яке подало форму звітності N 10-ПІ (річна) "Звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів" до регіонального відділення Фонду та самостійно в строк до 15 квітня року, наступного за роком, в якому відбулося порушення нормативу, встановленого частиною першою статті 19875-12¦st19 Закону України "Про основи соціальної захищеності в Україні"875-12 та сплатило адміністративно-господарські санкції за невиконання чотирьох відсоткового нормативу працевлаштування інвалідів, то вважається, що вимоги ст. 20875-12¦st20 вищевказаного Закону875-12 виконано.

Крім того, для використання в роботі надсилаємо роз'яснення Міністерства юстиції України щодо надання роз'яснень норм адміністративного законодавства України.

Директор
В.Малькін