МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ЛИСТ

18.06.2012 № 197/13/133-12

Щодо найменування посади керівника ДНЗ

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення і в межах компетенції повідомляється.

Статтею 12 Закону України "Про дошкільну освіту"2628-14 визначено типи дошкільних навчальних закладів, зокрема ясла, ясла-садок, дитячий садок, центр розвитку дитини тощо.

Згідно зі статтею 13 зазначеного Закону2628-14 дошкільний навчальний заклад незалежно від підпорядкування, типу і форми власності на основі Положення про дошкільні навчальні заклади розробляє статут, який затверджується засновником (власником), погоджується з відповідним органом управління освітою та реєструється місцевим органом виконавчої влади у порядку, встановленому законодавством України.

Так, розроблення штатних розписів дошкільних навчальних закладів провадиться на підставі статуту закладу з урахуванням відповідних типових нормативів цих закладів.

У Національному класифікаторі України ДК 003:2010 "Класифікатор професій" (далі - Класифікатор), затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. № 327v0327609-10, містяться назви посад "Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка)" з кодом 1229.4 та "Директор дошкільного виховного закладу" з кодом 1210.1.

Відповідно до примітки 2 додатка В до Класифікатора професій назви професій можуть бути розширені за потреби користувача для внутрішнього використання термінами та словами, які уточнюють місце роботи, виконувані роботи, сферу діяльності за умови дотримання лаконічності викладення, якщо інше не передбачено у Класифікаторі професій чи відповідних нормативно-правових актах.

Отже, наприклад, від базової професійної назви роботи "Директор дошкільного виховного закладу" утворюється розширена (деталізована) назва посади "Директор дошкільного навчального закладу - дитячий садок "Сонечко", що узгоджується з нормами Класифікатора професій щодо новоутворення професійних назв робіт.

Враховуючи вищезазначене, найменування посади керівника дошкільного навчального закладу, зокрема "завідувач" або "директор", визначається засновником (власником) або уповноваженим ним органом, оскільки штатний розпис відповідного закладу, як правило, також затверджується засновником (власником) за погодженням з відповідним органом управління освітою.

Для отримання більш конкретної відповіді з порушених питань Вам доцільно звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України за адресою: 01135, м. Київ, проспект Перемоги, 10.

Директор Департаменту
О. Товстенко