МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Л И С Т

20.10.2011 N 307/13/133-11

Щодо надання роз'яснення

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто звернення та повідомляється.

Відповідно до статті 19 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР жінці, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину, одинокій матері, батьку, який виховує дитину без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), а також особі, яка взяла дитину під опіку, чи одному із прийомних батьків надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (стаття 73322-08¦st73 Кодексу законів про працю України322-08) .

За наявності декількох підстав для надання цієї відпустки її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

Статтею 24 Закону "Про відпустки"504/96-ВР передбачено, що у разі звільнення працівника йому виплачується грошова компенсація за всі не використані ним дні щорічної відпустки, а також додаткової відпустки працівникам, які мають дітей.

Оскільки додаткова відпустка працівникам, які мають дітей, є соціальною відпусткою і не належить до виду щорічних відпусток, то вона надається повною тривалістю у будь-який час протягом календарного року, незалежно від відпрацьованого часу і дати народження дитини - до чи після.

Отже, враховуючи вищезазначене, у наведеному у листі випадку при звільненні за попереднім місцем роботи <...> мала бути виплачена грошова компенсація за всі невикористані дні додаткової соціальної відпустки.

Що стосується права на додаткову відпустку працівникам, які мають дітей у період перебування працівника у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на підставі медичного висновку - до 6 років), то, як випливає із норми статті 19 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР, для отримання такої відпустки жінці недостатньо мати двох дітей віком до 15 років чи бути одинокою матір'ю і т.д., вона ще повинна працювати (виконувати свої трудові обов'язки).

Оскільки відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (на підставі медичного висновку - до 6 років) та додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР) , належать до виду соціальних відпусток, встановлених статтею 4504/96-ВР¦st4 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР, то жінка, перебуваючи у соціальних відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами та для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, не має права на соціальну додаткову відпустку, передбачену статтею 19504/96-ВР¦st19 Закону України "Про відпустки"504/96-ВР.

Право на отримання вищезазначеної відпустки у працівниці настає після фактичного її виходу на роботу.

Директор Департаменту
О.Товстенко